Campaign for the access to asylum in Greece

Campaign for the access to asylum in Greece

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

26/07/2017: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
26 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΣ:  
·         ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
·         ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
·         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    (ΤΜΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ)
·         ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (LIBE)
·         ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (FRA)
·         ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
·         ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 604/2013

Οι υπογράφουσες Οργανώσεις θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με την εν τοις πράγμασι παραβίαση του δικαιώματος στην οικογενειακή επανένωση, καθώς και με την παραβίαση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 (Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ), που αφορούν στη μεταφορά των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα στη Γερμανία, σύμφωνα με τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης. Ειδικότερα, αναφερόμαστε σε μια πρακτική που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την οποία, οι αιτούντες άσυλο που δικαιούνται να μεταφερθούν στη Γερμανία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, «εγκλωβίζονται» στην Ελλάδα για περίοδο που υπερβαίνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, για λόγους που οφείλονται στον επιπρόσθετο όρο ενός μέγιστου αριθμού μεταφορών ανά μήνα. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο όλη τη διαδικασία και υπονομεύει το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο στην οικογενειακή επανένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, ενώ παραβιάζει περαιτέρω και το δικαίωμά τους στην οικογενειακή ζωή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας πολλές υποθέσεις αιτούντων άσυλο, των οποίων τα αιτήματα αναδοχής έχουν γίνει δεκτά από τη Γερμανία, ωστόσο η μεταφορά τους δεν έχει λάβει χώρα, παρά το γεγονός ότι η εξάμηνη προθεσμία (άρθρο 29) έχει παρέλθει. Έχουν επίσης υποπέσει στην αντίληψή μας πολλές άλλες υποθέσεις
Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, στη γραπτή απάντηση (επισυνάπτεται) που έδωσε σε μία από τις υπογράφουσες Οργανώσεις, το «Αίτημα», σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει, εξέφρασε την εξής θέση:

Αθήνα, 15.06.2017
Θέμα: Προγραμματισμός μεταφορών αιτούντων άσυλο στη Γερμανία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων Κανονισμού Δουβλίνου 604/2013
Σε απάντηση του ερωτήματός σας αναφορικά με τη μεταφορά αιτούντων άσυλο στη Γερμανία έχουμε να σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η Μονάδα Δουβλίνου Γερμανίας ζήτησε από την υπηρεσία μας τη μεταφορά των αιτούντων σε ελεγχόμενο αριθμό ανά μήνα, ανεξάρτητα με την εξάμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση της μεταφοράς, που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Κανονισμού (EU) 604/2013.
Για τις υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία μεταφοράς των έξι μηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό λήγει στο επόμενο διάστημα ή έχει ήδη λήξει, έχουμε λάβει παράταση προθεσμίας για τη μεταφορά τους σε συνεννόηση με τη Μονάδα Δουβλίνου Γερμανίας (BAMF).
Η ολοκλήρωση και μεταφορά των αιτούντων που αναφέρετε στις ανωτέρω επιστολές θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τις Γερμανικές Αρχές από τον Ιούλιο 2017 και μετά.

Η ανωτέρω απάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου επιβεβαιώνει τη ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο κρατών μελών, της Γερμανίας και της Ελλάδας, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας δεν είναι γνωστό.
Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, λιγότεροι από 100 αιτούντες άσυλο μεταφέρονται κάθε μήνα, ενώ, επί του παρόντος, η εξάμηνη προθεσμία λήγει για πάνω από 300 αιτούντες άσυλο το μήνα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, αν η πρακτική  αυτή συνεχιστεί, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές θα οδηγήσουν σε μια σημαντική αναβολή, που συνιστά μια εν τοις πράγμασι άρνηση της οικογενειακής επανένωσης, της ένταξης και της προστασίας ενός μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο, πολλοί από τους οποίους είναι ευάλωτοι, καθώς πολλοί είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, μόνες μητέρες με παιδιά, άτομα με προβλήματα υγείας κλπ.
Αυτή η εξέλιξη αφενός εντείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, αφετέρου παρατείνει το χωρισμό των οικογενειών, γεγονός που έχει σοβαρές συνέπειες στην ευημερία των μελών των οικογενειών, κυρίως των πιο ευάλωτων, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι μόνες μητέρες με παιδιά και τα άτομα με προβλήματα υγείας που υποφέρουν και κινδυνεύουν να στερηθούν την οικογένειά τους για μακρά και στη πράξη άγνωστη χρονική περίοδο, ενώ δικαιούνται να επανενωθούν με αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η μεγάλη περίοδος που απαιτήθηκε για την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου (που κυμαίνεται από 8 μήνες έως και πάνω από 1 χρόνο), κατά τη διάρκεια της οποίας οι περισσότεροι από τους αιτούντες άσυλο, που πλέον βρίσκονται στη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην Ελλάδα, μετά το κλείσιμο της λεγόμενης Βαλκανικής οδού.
Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ανωτέρω συμφωνία, όπως παρουσιάζεται στο έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου, εκτός από τη σοβαρή παραβίαση του παρεχόμενου δικαιώματος στην οικογενειακή επανένωση, παραβιάζει κατάφωρα και συγκεκριμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013, ιδίως το άρθρο 29, σύμφωνα με το οποίο:
«[…] Λεπτομέρειες και προθεσμίες

1. Η μεταφορά του αιτούντος ή άλλου προσώπου, όπως αναφέ­ρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δ) από το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα προς το υπεύθυνο κράτος μέλος πραγματοποιείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που υπέβαλε το αίτημα, ύστερα από διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατόν και το αργότερο εντός προθεσμίας έξι μηνών από την αποδοχή του αιτήματος περί αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του ενδιαφερομένου από άλλο κράτος μέλος ή από την έκδοση οριστικής απόφασης επί ενδίκου μέσου ή επανεξέτασης εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 27  παράγραφος 3 υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

2. Εάν η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας των έξι μηνών, το υπεύθυνο κράτος μέλος απαλλάσσεται των υπο­χρεώσεών του αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του ενδιαφερομένου και η ευθύνη μεταβιβάζεται τότε στο κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο, εάν η μεταφορά δεν κατέστη δυνατόν να πραγματο­ποιηθεί λόγω φυλάκισης του ενδιαφερομένου ή σε 18 μήνες κατ’ ανώτατο όριο αν ο ενδιαφερόμενος διαφεύγει.».

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 36:
«Διοικητικοί διακανονισμοί

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνάπτουν, διμερώς, διοικητικούς διακανονισμούς σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρ­μογή του και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά του. Αυτοί οι διακανονισμοί μπορούν να αφορούν:

α) ανταλλαγές υπαλλήλων συνδέσμων,

β) απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των προθεσμιών δια­βίβασης και εξέτασης
των αιτημάτων αναδοχής ή εκ νέου ανά­ληψης αιτούντων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν τους διοικητι­κούς διακανονισμούς που συνάπτονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Στον βαθμό που οι διακανονισμοί αυτοί δεν συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη τους τροποποιούν ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ασυμβατότητες που έχουν παρατηρηθεί.
3. Πριν συνάψουν ή τροποποιήσουν διακανονισμό της παραγράφου 1 στοιχείο β), τα συγκεκριμένα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμβατότητά του με τον παρόντα κανονισμό.
4. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διακανονισμοί της παραγράφου 1 στοιχείο β) είναι ασύμβατοι με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την τροποποίηση του εν λόγω διακανονισμού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ασυμβατότητες που έχουν παρατηρηθεί.
5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους διακανονισμούς της παραγράφου 1, καθώς και κάθε καταγγελία ή τροποποίησή τους.».

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, καθώς οι διοικητικοί διακανονισμοί μπορεί να αφορούν σε πρακτικές λεπτομέρειες της εφαρμογής του Κανονισμού, προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή αυτή και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά του, ενώ μπορεί να σχετίζονται και με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη σύντμηση των προθεσμιών, και όχι το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, οι διακανονισμοί δεν μπορούν να περιορίζουν τα δικαιώματα ούτε να θέτουν επιπλέον όρους – όπως αριθμό και ποσοστά- σε συγκεκριμένες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω συμφωνία παραβιάζει και αυτό το άρθρο.
Ο διακανονισμός μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας αναφορικά με την εφαρμογή της οικογενειακής επανένωσης των αιτούντων άσυλο, θέτοντας ποσοτικά κριτήρια (μέγιστος αριθμός ανά μήνα) παραβιάζει κατάφωρα τη Διεθνή, Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η οποία καθιερώνει την αρχή της οικογενειακής ενότητας και του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, συγκεκριμένα στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, στο άρθρο 10 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτή η παράνομη πρακτική, του εν λόγω διακανονισμού Γερμανίας και Ελλάδας, που δυσχεραίνει τον σεβασμό βασικών αρχών και δικαιωμάτων όπως η οικογενειακή ενότητα, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και η ένταξη των αιτούντων άσυλο.

ADVOCATES ABROAD https://advocatesabroad.org


ΑΡΣΙΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ http://arsis.gr

ASYLKOORDINATION www.asyl.at


CCME – CHURCHES’ COMMISSION FOR MIGRANTS IN EUROPE www.ccme.eu

DIAKONIE DEUTSCHLAND, EVANGELISCHER BUNDESVERBAND E.V. https://www.diakonie.de/

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ http://migrant.diktio.org

EUROPEAN COUNCIL FOR REFUGEES AND EXILES (ECRE) www.ecre.org

EUROPEAN HUMANIST FEDERATION http://humanistfederation.eu

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ https://greekhelsinki.wordpress.com 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ http://www.gcr.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ http://www.refugees.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ http://www.hlhr.gr/


ΕΝΩΣΗ ΟΥΜΑΝΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ https://www.facebook.com/humanistuniongreece/


ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ www.kosmosxorispolemous.gr

INTERNATIONAL HUMANIST AND ETHICAL UNION http://iheu.org


“ΛΑΘΡΑ;” ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ http://www.lathra.gr/ 

OMCT – WORLD ORGANIZATION AGAINST TORTURE http://www.omct.orgΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ http://www.tokeli.gr 

REFUGEE LAW CLINICS ABROAD https://refugeelawclinicsabroad.org/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ http://rsaegean.org/ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.