Campaign for the access to asylum in Greece

Campaign for the access to asylum in Greece

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

30/11/2015: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Όχι άλλες χαμένες ζωές στο Αιγαίο!


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 
ΠΡΟΣ:                   ΤON ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΝ-ΚΛΩΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ & ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
ΘΕΜΑ:                  Όχι άλλες χαμένες ζωές στο Αιγαίο!
Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρωθυπουργέ,
Υπό το φως των τραγικών γεγονότων των τελευταίων ημερών και την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, στο Αιγαίο εξακολουθεί να εκτυλίσσεται μία άλλη τραγωδία, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι που χρήζουν προστασίας -μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά- χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην ελληνική-ευρωπαϊκή επικράτεια και να ζητήσουν προστασία.
Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι μεγάλος αριθμός προσφύγων που επιχειρούν να φθάσουν στο ευρωπαϊκό έδαφος έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής τους λόγω διώξεων από τις δυνάμεις που ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Παρίσι.
Δεδομένου ότι η ζωή αποτελεί το υπέρτατο ανθρώπινο δικαίωμα και η προστασία του δικαιώματος αυτού αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση, απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να σας ζητήσουμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τερματιστεί η απώλεια ζωών στο Αιγαίο.
Οι απώλειες αυτές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν ήσαν διαθέσιμοι ασφαλείς τρόποι πρόσβασης στην ελληνική-ευρωπαϊκή επικράτεια, όπως η ευρείας κλίμακας επανεγκατάσταση (resettlement) από τις τρίτες γειτονικές χώρες στις οποίες έχουν καταφύγει οι πρόσφυγες προς τις ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να τους υποδεχθούν, αλλά και η διάνοιξη ασφαλούς διόδου προσέγγισης της ελληνικής-ευρωπαϊκής επικράτειας από τα χερσαία σύνορα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης στην Ευρώπη, όπως η απευθείας επανεγκατάσταση (resettlement) προσφύγων από τις τρίτες χώρες στις οποίες έχουν καταφύγει (π.χ. Ιορδανία, Λίβανο, Τουρκία) στις χώρες-μέλη της ΕΕ, παρότι αυτό θα διασφάλιζε την ασφαλή μετάβαση των προσφύγων στην Ευρώπη χωρίς καμία διακινδύνευση και χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν στις υπηρεσίες διακινητών.
Παράλληλα ο φράχτης που έχει ανεγερθεί στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα εμποδίζει την πρόσβαση των δικαιούχων προστασίας στην ελληνική-ευρωπαϊκή επικράτεια και τους αναγκάζει να ακολουθήσουν την εξαιρετικά επικίνδυνη θαλάσσια οδό, κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές, κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο να διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι και η Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις συστάσεις της προς την Ελλάδα τις οποίες εξέδωσε πριν από λίγες μέρες (http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GRC/CCPR_C_GRC_CO_2_22220_E.docx) μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «το συμβαλλόμενο Κράτος (δηλαδή η Ελλάδα) ενθαρρύνεται να επιτρέπει -σε συνεννόηση με τους διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους του και τους γείτονές του- στους μετανάστες που επιθυμούν να εισέλθουν στο έδαφός του, την πρόσβαση σε ασφαλή σημεία εισόδου, όπου θα μπορούν να αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους για άσυλο».
 
Οι υπογράφουσες Οργανώσεις ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση:
  • να αναπτυχθούν επαρκή και αποτελεσματικά προγράμματα επανεγκατάστασης (resettlement) των προσφύγων από τις τρίτες χώρες προς το έδαφος των κρατών - μελών
  • να διευρυνθεί σημαντικά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης (relocation) προσφύγων από την Ελλάδα προς άλλα κράτη – μέλη τόσο ως προς τον αριθμό των προσφύγων που μπορούν να μετεγκατασταθούν όσο και ως προς τις επιλέξιμες χώρες καταγωγής τους
  • να παρασχεθεί η απαραίτητη τεχνική και οικονομική συνδρομή στην Ελλάδα
  • να απομακρυνθεί ο φράκτης στα ελληνοτουρκικά σύνορα και σε κάθε περίπτωση να ληφθούν άμεσα τα μέτρα που απαιτούνται για την παροχή ασφαλούς διόδου των προσώπων που χρήζουν προστασίας στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα
  • να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εισερχόμενοι δικαιούχοι προστασίας να απολαύουν κατάλληλων συνθηκών υποδοχής, με σεβασμό πρωτίστως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (αλφαβητικά):

ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr

ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://arsis.gr

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστών http://migrant.diktio.org

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι https://greekhelsinki.wordpress.com

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr


Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr

30/11/2015: OPEN LETTER: No More Lives Lost in the Aegean Sea!


OPEN LETTER TO: THE PRESIDENT OF EU COMMISSION JEAN-CLAUDE JUNCKER

PRIME MINISTER OF GREECE ALEXIS TSIPRAS

Athens, 30 November 2015


No More Lives Lost in the Aegean Sea!


Dear President, Dear Prime Minister,

In the aftermath of the recent tragic developments and the loss of so many human lives due to the terrorist attacks, another tragedy is still unfolding in the Aegean Sea, as hundreds of people who are in need of international protection –amongst them many children –lose their lives in an effort to reach the Greek/EU territory and seek protection.

It is worth mentioning that a big number of refugees who try to reach the Greek/European territory have fled from their country because of persecution by the forces who have taken responsibility for the Paris attacks.

Given that the right to life is the ultimate human right and that the protection of this right should be a priority in all circumstances, we appeal to you in order to ask you to take all the necessary measures so that the loss of life in the Aegean Sea ends.

These fatalities could have been avoided if safe access of refugees to the Greek/EU territory was available, e.g. through large-scale resettlement from third neighbouring countries to European or other counties who can receive them as well as through the provision of a safe land route to reach the Greek/EU territory.

The EU is providing very limited opportunities for people to reach Europe safely, including through direct resettlement of refugees from third countries (such as Lebanon, Jordan and Turkey), despite the fact that this would ensure the safe transfer of refugees to Europe without any danger and without the need to resort to smugglers.

At the same time, the fence that was built at the Greek-Turkish border prevents people entitled to international protection from accessing EU territory by land and forces them to take the dangerous sea route, which has caused a considerable number of fatalities. This happens although Greece has an obligation deriving from international, EU and national law to ensure protection of human life and fulfillment of  fundamental rights.

The UN Committee of Human Rights, in its recommendations to Greece issued a few days ago states inter alia that: The State party is encouraged, in consultation with its international and regional partners and neighbours, allowing migrants wishing to enter its territory to have access to safe entry points, where their asylum claims can be evaluated, (http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GRC/CCPR_C_GRC_CO_2_22220_E.docx)


The undersigned organizations call on the EU and the Greek Government:
·         to develop sufficient and effective  resettlement programmes for refugees from third countries to the territory of European countries
·         to develop refugee relocation programmes from Greece to other EU countries under which there will be significant increase in both the number of  refugees relocated and the eligible countries of origin
·         to offer to Greece the financial and technical support needed
·         to remove the fence from the Greek-Turkish border and in any case to take all the necessary steps to ensure safe access to the land Greek-Turkey border for people entitled to international protection
·         to take all the necessary steps so that the people entitled to international protection entering Greek territory are enjoying appropriate reception conditions that respect foremost human dignity.
 THE ORGANIZATIONS (in alphabetical order):
 
ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr
ARSIS – Association for the Social Support of Youth http://arsis.gr
Network for the Social Support of Immigrants and Refugees http://migrant.diktio.org
Greek Helsinki Monitor https://greekhelsinki.wordpress.com
Greek Council for Refugees http://www.gcr.gr
Greek Forum of Refugees http://www.refugees.gr  
Initiative for the Detainees' Rights. http://www.tokeli.gr