Campaign for the access to asylum in Greece

Campaign for the access to asylum in Greece

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Επιστολή έξι οργανώσεων για την προστασία των διοικητικά κρατούμενων πολιτών τρίτων χωρώνΠρος:
-          Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη
-          Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Μηταράκη

Κοινοποίηση:
-          Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
-          Συνήγορος του Πολίτη


Θέμα: Έκτακτη η ανάγκη προστασίας των διοικητικά κρατούμενων πολιτών τρίτων χωρών εν μέσω πανδημίας


Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Οι υπογράφουσες οργανώσεις θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη των αρμόδιων αρχών τα παρακάτω ζητήματα:

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκονται περισσότεροι από 6.000 αλλοδαποί σε καθεστώς διοικητικής κράτησης. Μεταξύ αυτών, αρκετοί ευάλωτοι αλλά και παιδιά, εξακολουθούν να στερούνται την ελευθερία τους για διοικητικούς και μόνο λόγους στα Προαναχωρησιακά Κέντρα διοικητικής κράτησης, τα αστυνομικά κρατητήρια αλλά και σε άλλους ακατάλληλους χώρους[1]. Η ανησυχία μας για όλους αυτούς επιτείνεται εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και η άμεση απελευθέρωσή τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, τόσο από νομική σκοπιά όσο και με γνώμονα την προστασία της υγείας τους, εφόσον πρώτη φροντίδα της πολιτικής ηγεσίας, αυτές τις κρίσιμες για τη χώρα στιγμές της πανδημίας, είναι ο άνθρωπος και η δημόσια υγεία.

Η διοικητική κράτηση, κατά γενικό κανόνα, διαρκεί για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οργάνωση της επιστροφής και υπότη ρητή προϋπόθεση ότι υπάρχουν εύλογες προοπτικές η αναχώρηση να είναι άμεσα υλοποιήσιμη. Ωστόσο, υπό τα σημερινά δεδομένα και μετά την εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια, η απομάκρυνση των διοικητικά κρατουμένων είναι αδύνατη για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή, αφενός η πλειοψηφία των αεροπορικών συνδέσεων με τις χώρες καταγωγής έχει διακοπεί και αφετέρου, η απομάκρυνσή τους θα αποτελούσε αυξητικό παράγοντα στον κίνδυνο διασποράς του ιού σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά παρέκκλιση του σχεδίου αποφυγής[2]  εξάπλωσης του κορωνοϊού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επομένως, η στέρηση της ελευθερίας που επιβλήθηκε στα πρόσωπα αυτά δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της επιστροφής και επιβάλλεται κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Εξαιτίας της αναστολής όλων των διοικητικών ενεργειών ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου[3], η διαδικασία ασύλου που έχει ξεκινήσει για μεγάλο αριθμό αιτούντων υπό κράτησηέχει και αυτή ανασταλεί. Ως αποτέλεσμα, η επιβληθείσα κράτηση στους αιτούντες διεθνή προστασία δεν εξυπηρετεί ούτε και τον σκοπό της ολοκλήρωσης της εξέτασης εκκρεμών αιτημάτων ασύλου, θέτοντάς τους σε νέο αδιέξοδο.

Από την άποψη της δημόσιας υγείας, η ανάγκη για απελευθέρωσή τους είναι εξίσου επιτακτική. Δεν φαίνεται να έχει ληφθεί κανένα ικανοποιητικό μέτρο εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων ούτε για την ενημέρωσή τους, ούτε για την προστασία τους, ούτε για την προστασία των ανθρώπων που διαχειρίζονται τους χώρους κράτησης έναντι του κινδύνου μετάδοσης. Ειδικότερα, δεν υπάρχει κανενός είδους πρωτόκολλο για να διασφαλιστεί ότι και οι αλλοδαποί που τίθεται υπό κράτηση καθώς και το προσωπικό που εισέρχεται στα κρατητήρια δεν φέρει τον ιό. Ως αποτέλεσμα, ένα κρούσμα της νόσου COVID-19 μεταξύ των κρατουμένων θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για την υγεία της πλειοψηφίας των κρατουμένων εντός του χώρου κράτησης, δεδομένων και των συνθηκών κράτησης που επικρατούν στην Ελλάδα (συνωστισμός, κακή υγιεινή, απουσία ή ανεπάρκεια απολύμανσης, έλλειψη χώρων απομόνωσης, υποστελέχωση ιατρικών υπηρεσιών, μη δυνατότητα συχνής πλύσης χεριών, χρήσης μασκών και τήρησης προστατευτικών μέτρων).

Οι νέες συλλήψεις και η θέση σε κράτηση νέων διοικητικά κρατουμένων αυξάνει τον κίνδυνο για την υγεία των ήδη κρατουμένων. Διαφαίνεται, μάλιστα,ότι η πολιτική που ακολουθείται βαίνει προς τη διεύρυνση του μέτρου της κράτησης, με τις προτάσεις για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων[4]  από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως αυτό της άμεσης μετατροπής σε κλειστά κέντρα των ΚΥΤ Κω και Λέρου.Η αποσυμφόρηση των χώρων κράτησης, ωστόσο, υπό την παρούσα κρίση θα έπρεπε να αποτελεί κύριο μέλημα της πολιτείας, τουλάχιστον όσο αφορά τους διοικητικά κρατούμενους.

Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των κρατουμένων αλλοδαπών με σοβαρά προβλήματα υγείας μετάγεται στα δημόσια νοσοκομεία για περίθαλψη, πάντα υπό αστυνομική συνοδεία και πολλές φορές με πολύωρη αναμονή σε χώρους διαλογής των ασθενών. Επομένως, αναπόφευκτα η κατάσταση της υγείας αλλοδαπών που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα υγείας θα τεθεί σε διακινδύνευση.

Ζητούμε να ληφθούν από το κράτος έκτακτα μέτρα για όλους τους διοικητικά κρατούμενους, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη φιλοξενία και στέγαση ευπαθών και ευάλωτων ομάδων.Καλούμε για την υλοποίηση σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος, που θα περιλαμβάνει και την εξεύρεση διαθέσιμων χώρων φιλοξενίας και διαχείρισης αυτών, χωρίς να στερείται κανένας άνθρωπος το δικαίωμα  στην υγεία και την ελευθερία εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού.Ως τέτοιοι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν ξενοδοχεία που ανέστειλαν τη λειτουργία τους σε όλη τη χώρα λόγω της πανδημίας, μέσω έκτακτων ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα αναζητηθούν.Ως κράτος υποδοχής η Ελλάδα οφείλει, ακόμα και υπό την συγκεκριμένη εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη και με κάθε μέσο, να μεριμνήσει για όλους εφόσον προτεραιότητα αποτελεί η σωτηρία της ζωής των συνανθρώπων μας.

Προτείνουμε τη λήψη άμεσων μέτρων για την άρση της κράτησης των αλλοδαπών που στερήθηκαν την ελευθερία τους για διοικητικούς λόγους,[5]διασφαλίζοντας την πρόληψη μετάδοσης του ιού, την προστασία της ζωής και της υγείας.

Με εκτίμηση,ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ (αλφαβητικά)


ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr


 Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστών http://migrant.diktio.org 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου http://www.hlhr.grΕλληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr

Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr

ΤΟ ΜΩΒ  https://tomov.gr/ 

[1]Μεταξύ των οποίων πλοίο, φαινόμενο που προσφάτως είδαμε με την ταυτόχρονη αναστολή του ασύλουτον Μάρτιο 2020 για τους εισερχόμενους στην Ελλάδα αιτούντες.

[2]Συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων εξαγωγής ή εισαγωγής της ασθένειαςhttps://www.who.int/health-topics/coronavirus

[3]Η από 13/3/2020 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασύλου για την αναστολή εργασιών έως τις 10/4/2020 διαθέσιμη στο: http://asylo.gov.gr/?p=9453,
Η ανακοίνωση για την παράταση της ως άνω αναστολής έως τις 15/5/2020 διαθέσιμη στο: http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/Greek-Announcement-April-10_%CE%9C%CE%9A1.pdf

[5]Η από 26/3/2020 Δήλωση της Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα προτείνει την απελευθέρωση των διοικητικά κρατουμένων λόγω COVID-19, με παράλληλη πρόβλεψη φιλοξενίας και απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η υγεία. 
«Αρκετά Κράτη Μέλη, όπως αναφέρεται, έχουν προχωρήσει στην άρση της κράτησης, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, το τελευταίο δε μόλις ανακοίνωσε ότι την επανεξέταση (‘review’) της υπόθεσης όλων όσων βρίσκονται σε κράτηση». Διαθέσιμο στο:https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues?fbclid=IwAR0Wo57BjYcrCbWKe-JzDRHQ5k_Cz-jFvQlX3ZFE4qEotJimzGbmd8FDno

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΠΟ - ΜΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

Ξανά το Άσυλο και η Μετανάστευση  στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Μια θεσμική οπισθοδρόμηση

Οι  οργανώσεις που υπογράφουμε -μέλη της Καμπάνιας για την Πρόσβαση στο Άσυλο-  και δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εκφράζουμε την ανησυχία και την επί της αρχής έντονη αντίθεσή μας για τη θεσμική οπισθοδρόμηση που σηματοδοτεί η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και κυρίως η, εκ νέου, υπαγωγή του χαρτοφυλακίου της μετανάστευσης και του ασύλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη[1], δηλαδή  στο Υπουργείο το οποίο είναι κατ’ αρχήν αρμόδιο για ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.


Υπενθυμίζουμε ότι:


-          Η δημιουργία, το 2015, ξεχωριστού υπουργικού χαρτοφυλακίου, για ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης, υπαγόμενου αρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και η, εν συνεχεία, σύσταση αυτοτελούς Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής το 2016, χαιρετίστηκε από  διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα[2] ως ένα θετικό βήμα  για την αντιμετώπιση  των  σοβαρών ελλειμμάτων και διαρθρωτικών δυσλειτουργιών  που είχε   δημιουργήσει   η  προβληματική  διαχείριση  κυρίως του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και μάλιστα προ της «προσφυγικής κρίσης», με καταγραφή σοβαρών παραβιάσεων που είχαν οδηγήσει σε  κριτική   από διεθνή και ενωσιακά όργανα και καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)[3].

-          Συγκεκριμένα, οι μακροχρόνιες ανεπάρκειες του συστήματος ασύλου στην  Ελλάδα, την περίοδο κατά την οποία τη σχετική αρμοδιότητα είχε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,  είχαν καταγραφεί   και  ευρέως στηλιτευτεί και από εθνικούς[4] και διεθνείς[5] οργανισμούς, οργανώσεις και ΜΚΟ[6],  συνιστάμενες σε:

α. αδυναμία πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου,

β. ανυπαρξία μηχανισμών εντοπισμού  και προστασίας των ευάλωτων ομάδων  (ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων βασανιστηρίων, εμπορίας ανθρώπων κλπ)

γ.  αυθαίρετη και πολύμηνη κράτηση αιτούντων άσυλο και μεταναστών

 σε συνθήκες απάνθρωπες,

δ.  αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος με επαναλαμβανόμενες  «επιχειρήσεις σκούπας» της αστυνομίας,  στη διάρκεια των οποίων σημειώνονταν  εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ε.   έλλειψη διαδικαστικών και ουσιαστικών εγγυήσεων,  παραβιάσεις στην πρόσβαση και   στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου,

στ. έλλειψη πλαισίου  υποδοχής και πρόσβασης στην άσκηση  θεμελιωδών  δικαιωμάτων, με δυσμενείς συνέπειες, ιδίως για  τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

PUSH BACKS AT EVROS BORDERS: A DISREGARD FOR HUMAN LIFE AND LEGALITY


PRESS RELEASE
Push backs at Evros borders: a disregard for human life and legality   

Athens, May 2, 2019
The borders of Greece at Evros tend to become an area outside the law, a place of suffering for refugees who desperately try to reach Europe. This is a situation that stigmatize our country and those actors who are responsible for the border management.  

While watching the increasing death toll at the borders, refugee allegations for barbaric practices of push backs continue and are a source of disgust. Through these allegations, we realize that violence and systematic violations cannot be considered as personal choices of the perpetrators but indeed they are generalized practices developed within a deterrence plan in an effort to reinforce the message of discouragement for future refugee flows in the area.  

These allegations extensively recorded in the joint report of the Greek Council for Refugees, ARSIS and Human Rights 360, recently published1, do not allow for a reasonable doubt. The systematic way and the similarities of mistreatment refer to an organized plan, the implementation of which allows - if not encouraging - the development of unlawful behaviours. The patrols of armed men, - with or without police and military uniforms, masks or hoods -, speaking not only Greek but also another European language (often mentioned as the German one), who act with demonstrative cruelty, even in front of young children and families, the violence and abuse, the removal of personal belongings and money (clothes on a case-by-case basis and often shoes), the removal or destruction of mobile phones (apparently in order to prevent possible registering of illicit activities), the transfer to abandoned warehouses used as informal detention places, without food or water and finally the use of inflatable boats for the push backs to Turkey, reflect specific orders or other instructions pursuant an objective that ultimately has already been decided. This objective is designed in a way to conceal and to legalize all illicit activities linked to the push backs practices. 

The Campaign for the Access to Asylum once again condemns the push backs practices which have been expanded and become more cruel and more systematic after the EU-Turkey Joint Statement of 18 March 2016. The Campaign highlights that not only they constitute a serious violation of the country's international obligations but they are also elements of criminal acts (torture, robbery, exposure to life risk, etc.) which fall under the jurisdiction of the criminal justice. 

Therefore, we would like to address the following questions to the authorities and ask for relevant answers:

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και της νομιμότητας οι επαναπροωθήσεις στον Έβρο                                                                                         Αθήνα, 2 Μαΐου 2019Τα σύνορα της χώρας στον Έβρο τείνουν να καταστούν ένας εκτός  δικαίου και  εκτός νόμου τόπος μαρτυρίου για τους πρόσφυγες που επιχειρούν απελπισμένα να περάσουν στο ευρωπαϊκό έδαφος, στιγματίζοντας  τη χώρα μας  και τους υπευθύνους για τη διαχείρισή  τους.  


Ενώ παρακολουθούμε τους αυξανόμενους πνιγμούς στα σύνορα, οι καταγγελίες προσφύγων για  βάρβαρες  πρακτικές   επαναπροώθησης συνεχίζονται. Εκτός από τον αποτροπιασμό που προκαλούν, δείχνουν επίσης ότι η άσκηση βίας και οι συστηματικές παραβιάσεις δεν αποτελούν μεμονωμένες  ατομικές  επιλογές,  αλλά γενικευμένες πρακτικές που  αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός σχεδίου αποτροπής και προσπάθειας ενίσχυσης του «μηνύματος» αποθάρρυνσης, που «πρέπει να σταλεί»  για την ανάσχεση των προσφυγικών  ρευμάτων


Όσα εκτενώς καταγράφονται στην κοινή έκθεση του Ελληνικού Συμβούλιου για τους Πρόσφυγες, της ΑΡΣΙΣ και της  HumanRights360, που δημοσιεύτηκε  πρόσφατα[1], δεν αφήνουν αμφιβολία για την αλήθεια των καταγγελλόμενων. Ο συστηματικός τρόπος και οι ομοιότητες της κακομεταχείρισης παραπέμπουν σε ένα  οργανωμένο σχέδιο, η εφαρμογή του οποίου επιτρέπει -αν δεν προτρέπει-  παράνομες συμπεριφορές. Οι περίπολοι ενόπλων με ή χωρίς αστυνομικές και στρατιωτικές στολές, μάσκες ή κουκούλες,  που  μιλούν εκτός από  τα  ελληνικά και άλλη  ευρωπαϊκή γλώσσα (συχνά αναφερόμενη η γερμανική),  που δρουν με  επιδεικτική βαρβαρότητα  ακόμα και μπροστά σε μικρά παιδιά και οικογένειες, βία και κακοποιήσεις,  αφαίρεση προσωπικών ειδών και χρημάτων, ρούχων κατά περίπτωση και συχνά υποδημάτων, αφαίρεση ή καταστροφή κινητών τηλεφώνων (για να μην καταγράφεται η παράνομη δράση),  μεταφορά σε εγκαταλειμμένες αποθήκες που χρησιμεύουν ως άτυπα κρατητήρια χωρίς τροφή και νερό και χρήση φουσκωτών για την επαναπροώθηση στην Τουρκία, παραπέμπουν σε εκτέλεση  συγκεκριμένων οδηγιών και εντολών, που εφαρμόζονται επιλεκτικά σε εφαρμογή προαποφασισμένου σχεδίου,  που  περιλαμβάνει και τη  συγκάλυψη -και  κατά συνέπεια   νομιμοποίηση-  των εγκληματικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται  κατ’ αυτές. 

Η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο καταγγέλλει για ακόμα μια φορά την εφαρμογή  των πρακτικών άτυπης επαναπροώθησης που έχουν επεκταθεί και καταστεί  σκληρότερες και συστηματικότερες μετά την Κοινή Δήλωση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 και επισημαίνει ότι  δεν αποτελούν μόνο  σοβαρή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας,  αλλά  εμπίπτουν στην αρμοδιότητα   της ποινικής δικαιοσύνης  και στοιχειοθετούν κατά περίπτωση κακουργήματα (βασανισμοί, ληστείες, έκθεση σε κίνδυνο ζωής κ.α.) 


Ζητάμε  να δοθούν απαντήσεις από τις αρχές: 

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΩΝ & ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

 Αύξηση των ξενοφοβικών και ρατσιστικών περιστατικών στα νησιά το τελευταίο εξάμηνο

                                                                                      Χίος,

Τους τελευταίους έξι μήνες σημειώθηκαν περισσότερες επιθέσεις και διακρίσεις με ξενοφοβικά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά στις τοπικές κοινωνίες ενάντια στην παρουσία προσφύγων και τη δημιουργία νέων hotspots στα νησιά Λέσβο και Σάμο. Αυτές οι αντιδράσεις κυμαίνονταν από την ακραία και βίαιη γλώσσα που χρησιμοποίησαν μέλη της τοπικής Αυτοδιοίκησης και αστυνομικοί έως τις αυτοαποκαλούμενες «ομάδες περιφρούρησης» που ελέγχουν σπίτια για την παρουσία προσφύγων στη Λέσβο.

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

24/10/2018 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προσβολή για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας

                                                           

                                                                                                              Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018
Με αφορμή την εντεινόμενη όξυνση των προβλημάτων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τόσο σε σχέση με τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, όσο και με την ανησυχητική αύξηση φαινομένων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, που παρατηρούνται εξαιτίας της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο επισημαίνει για μία ακόμη φορά την πάγια θέση της:

Η  αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους πρόσφυγες, καθιστώντας τους θύματα και δέσμιους της πολιτικής αποτροπής που εφαρμόζουν τα  κράτη μέλη της ΕΕ και της συνακόλουθης τάσης εξοστρακισμού του Προσφυγικού Ζητήματος στις παρυφές ή/και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, δεν μπορεί παρά να έχει ως γνώμονα:
·       Την εγκατάλειψη της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και ιδίως της υπαγωγής των προσφύγων σε συνθήκες ατέρμονης κράτησης και εγκλωβισμού, η οποία και έχει αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά τα τελευταία χρόνια.
·       Την επαναφορά της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας στο επίκεντρο των σχετικών πολιτικών σχεδιασμών, έναντι της τρέχουσας πολιτικής αποτροπής και υποβάθμισης της αξίας του ανθρώπου.
·       Τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ομαλή ένταξη των προσφύγων ανά την επικράτεια, κατά τρόπο που να προάγει τη συνύπαρξη με τις τοπικές κοινότητες, αντί να τη δυσχεραίνει, όπως η τρέχουσα πολιτική απομόνωσης και γκετοποίησης σε απόμακρους καταυλισμούς της ενδοχώρας.

24/10/2018 THE IMPLEMENTATION OF THE EU-TURKEY STATEMENT IS AN INSULT FOR THE HUMAN LIFE AND DIGNITY


                                                     STATEMENT 

The implementation  of the EU-Turkey Statement is an insult for the human life and dignity

                                                                               Athens 24 October 2018

With regard to the intensification of the problems in the islands of Eastern Aegean, both concerning the inhumane living conditions for refugees and the alarming increase of incidents of racism and intolerance, that are taking place because of the implementation of the EU-Turkey Statement, we repeat our standing position:

 The dealing with these problems which refugees face, making them victims and hostages of the preventive policy that EU member states implement and of the continuing tendency of banishment of the Refugee Issue in the fringes of or even outside European borders, cannot have any other approach than:

·         The abandonment of the EU-Turkey Statement and more importantly the abandonment of the submission of refugees in conditions of endless detention and lock-in, that have caused all the problems we witness the last few years.

·         The reinstatement of human life and dignity in the center of the relative political planning, in comparison to the current preventive policy and degradation of human value.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

                                        
                                                                                           
                      https:///www.ccme.be 


Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη
Churches’ Commission for Migrants in Europe

Δελτίο Τύπου

                                                                                  Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2018


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ 

Να δοθεί τέλος στη λειτουργία των «hotspot» και να δημιουργηθούν τρόποι ασφαλούς διέλευσης (για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας)

Η συνάντηση 150 περίπου εμπειρογνωμόνων για το άσυλο από Εκκλησίες της Ευρώπης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατέληξε σε δριμεία κριτική των εφαρμοζόμενων ευρωπαϊκών πολιτικών ασύλου καθώς και των σχετικών πολιτικών σχεδιασμών.  Η 15η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το Άσυλο έλαβε μέρος στη Χίο και την Αθήνα από 15 έως 20 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του CCME (Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη) και της Διακονικής Υπηρεσίας της Γερμανίας.

Οι εργασίες της Διάσκεψης ξεκίνησαν στη Χίο, ένα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου εφαρμόζεται τόσο η πολιτική των hotspots όσο και η Κοινή Δήλωση ΕΕ-Tουρκίας.

Αυτές οι πολιτικές αποσκοπούν στο να κρατήσουν τους αιτούντες άσυλο στα νησιά και όχι στην ενδοχώρα, μέσα από την εφαρμογή των διαδικασιών του “παραδεκτού”, αναφορικά με τα αιτήματα ασύλου, προσπάθεια που επιδιώκει την επιστροφή της μεγάλης πλειοψηφίας των νέων αφίξεων πίσω στην Τουρκία. Οι σύνεδροι ήρθαν αντιμέτωποι και με την πραγματικότητα των συνεχιζόμενων ναυαγίων και πνιγμών στο Αιγαίο και γενικότερα στα θαλάσσια εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, ανθρώπων που διέφυγαν από τις χώρες καταγωγής τους στην προσπάθεια να αναζητήσουν ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Για το λόγο αυτό (οι σύνεδροι) αναδιατύπωσαν* την έκκληση για αναζήτηση ασφαλών διόδων στην Ευρώπη προκειμένου να σταματήσουν οι θάνατοι στα εξωτερικά σύνορα.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 15ης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ


  
                              

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 15ης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ
                         
                                                                       Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018
Εμείς, 150 περίπου σύνεδροι από 16 χώρες της Ευρώπης, συναντηθήκαμε στη Χίο και την Αθήνα από 15 έως 20 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της 15ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για το Άσυλο. Η Διάσκεψη οργανώθηκε από το CCME και τη Διακονική Υπηρεσία της Γερμανίας με το σύνθημα «πάνω απ’ όλα η αλληλεγγύη».

Με βάση τις διαπιστώσεις και τις συζητήσεις προτρέπουμε:
- Να δοθεί ένα τέλος στο πείραμα των hotspots και αναφορικά με τον τρόπο που υλοποιείται στην παρούσα χρονική συγκυρία (κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) και ως μελλοντική ευρωπαϊκή προοπτική στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. 

- Να μεταφερθούν άμεσα οι αιτούντες άσυλο από τα νησιά στην ενδοχώρα και να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες υποδοχής στα νησιά με κοινή ευθύνη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

- Να δοθεί ένα τέλος στην εξωτερικοποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και να ευοδωθεί η δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου με βάση υψηλά πρότυπα για την υποδοχή και την πρόσβαση στις διαδικασίες (ασύλου) καθώς και πραγματική κατανομή ευθυνών μεταξύ των εταίρων.

- Να θεσπισθούν τρόποι ασφαλούς διέλευσης στην Ευρώπη για προστασία και άλλους λόγους, π.χ. για οικογενειακή επανένωση και οικονομική μετανάστευση.